× Latinica
Ћирилица

32102 Чачак, Синђелићева 24

Телефон: 032/340-960

Email: muzejpoezijecacak@gmail.com

Понедељак - Петак: 08:00 - 18:00 часова

Шта је Музеј поезије?
Музеј поезије је јединствена музејска поставка у Србији и региону, оформљена са циљем унапређења чувања културног наслеђа и представљања савременог песничког стваралаштва. Чини га изложбена поставка публикација, предмета и мултимедијалних садржаја у наменском простору Градске библиотеке Владислав Петковић Дис у Чачку, као и дигитална апликација на адреси muzejpoezije.rs, која такође обухвата разноврсну грађу: публикације, фотографије, рукописе, личне предмете песника и богат аудио-визуелни материјал који се односи на поезију и њену рецепцију у свету и код нас.

Визија места надахнућа
Осим намере да прикупе, обраде и сачувају грађу која се неспосредно односи на књижевно наслеђе, амбиција чачанских библиотекара је да утичу на то да се место поезије у читалачком искуству савременог човека саобрази њеном значају, као најстаријој врсти књижевности и уметничке литературе. Визија стварања места у савременој библиотеци, на коме се подстиче заинтересованост за песничко стваралаштво и књижевноисторијску и критичку мисао о њему, брига о културном наслеђу, као и лична креативност посетилаца, садржана је и у слогану Музеја поезије: твоје место надахнућа. Уз помоћ самих аутора, агилност дугогодишњих сарадника и разумевање оних који се посвећено старају о заоставштинама књижевника из минулог века, ова јединствена библиотечка целина постаје све обимнија, садржајнија и вреднија, што Градску библиотеку у Чачку чини још уочљивијим и препознатљивијим местом на интернационалној песничкој мапи. Њена најновија, али већ изузетно разноврсна збирка, значајно ће обогатити културну понуду читавог поднебља и представљати важну тачку на рути културног туризма Чачка и Србије.

Активности Музеја
У настојању да поезија придобије све више читалаца, у простору Музеја поезије биће приређиване тематске изложбе посвећене истакнутим савременим ствараоцима, препознатљивим едицијама, издавачима поезије, преводима српске поезије на стране језике, јубилејима значајним за српско, али и свеколико песничко наслеђе, организована представљања књига, часописа и догађаја, као и окупљања песника који стварају на различитим језицима и тумача из различитих генерација. Кроз разноврсне облике креативног и едукативног рада, нарочита пажња биће усмерена на подстицање будућих песничких нараштаја.

Коме су намењени садржаји Музеја?
Музеј поезије намењен је свим љубитељима п поштоваоцима песништва и поетског израза, који кроз изложбену поставку у простору Градске библиотеке Чачак или кроз дигиталну апликацију могу прегледати и користити садржаје од прворазредног значаја за познавање богатства, разноврсности и развоја модерне светске и националне поезије. Представљањем ове јединствене библиотеке целине путем нових технологија, културна баштина заступљена на полицама Музеја поезије, постаје доступнија неограниченом броју корисника, али и атрактивнија за оне који ће читаоци поезије тек постати.

Како је настала идеја о Музеју поезије?
Музеј поезијe у основи je библиотека целина чије организовано формирање је у Градској библиотеци Владислав Петковић Дис у Чачкузапочето 2022. године, али је њено полазиште у посвећености Библиотеке у Чачку теми поезије још од шездесетих година XX века. Идеја Музеја поезије заснована је на традицији према којој поезија и њена афирмација заузимају повлашћено место у богатој програмској делатности ове установе. Досадашњи рад на прикупљању грађе из заоставштине значајних песника пореклом из Чачка и околине, као и шест деценија дуга историја угледне песничке манифестације Дисово пролеће, представљају поуздано полазиште за стварање ове посебне збирке.