× Latinica
Ћирилица
Графитне оловчице
Бранко В. Радичевић

У циљу трајног очувања, заштите и доступности, као и даљег проучавања свестраног и обимног стваралаштва Бранка В. Радичевића, његови наследници и библиотекари Градске библиотеке Владислав Петковић Дис су настојали да се лична библиотека, предмети, рукописи и уметничка дела из песниковог породичног стана у Београду трајно преселе у завичај. На свечаности уприличеној 21. маја 2021. године, скопљен је Уговор о поклону личне библиотеке књижевника Бранка В. Радичевића Градској библиотеци „Владислав Петковић Дисˮ у Чачку. Као поклонодавци потписали су песникови синови Радомир Радичевић и Растко Радичевић и унук Бранко Тепавац, син песникове покојне кћери Косаре. У име легатара, документ је потписао др Богдан Трифуновић, директор Библиотеке. Ову изузетно вредну библиотеку целину чине преко 3.000 књига, обимна документарна грађа и збирка новинских исечака, рукописна заоставштина, фотографије, предмети од етнографског значаја, уметничка дела и намештај из радне собе Бранка В. Радичевића. Међу бројним личним предметима који на посредан начин сведоче о стваралачком процесу књижевника, дугогодишњег новинара, културног и спортског радника јесу и графитне оловчице којима су исписане небројене странице импозантног описа овог књижевника.