× Latinica
Ћирилица
Благо цара Радована, издање пишчево, 1932.
Јован Дучић

Октобра 1931. године основан је Одбор за издавање дела Јована Дучића. Јавност је обавештена: ...дали смо у штампу, и скоро ће бити у растурању ново и до сад потпуно нештампано дело у прози нашег највећег песника, члана Академије наука, Јована Дучића. БЛАГО ЦАРА РАДОВАНА, књига о судбини. Оно садржи размишљања овог славног писца о битним стварима човекове судбине, и дели се у ова поглавља: о Срећи, о Љубави, О Жени, о Пријатељству, о Младости и старости, о Песнику, о Херојима, о прорроцима. Дело има штампаних 25 табака у најлепшем издању у погледу и хартије и штампе. Цена је делу само 50 динара. Књига је 1932. године изашла у пишчевом издању и од тада је доживела преко 190 издања. https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/cacak/1838598