× Latinica
Ћирилица
Нова пантологија пеленгирике
Станислав Винавер

Допуњено издање ове књиге објављено је као издање Библиотеке „Мисао” под насловом Нова пантологија пеленгирике 1922. године. Примерак изложен у Музеју поезије припада фонду Научног одељења.